شرکت خـــرداد
شرکت خـــرداد
شرکت خـــرداد
شرکت خـــرداد

تولیدکننده  دستگاه های آزمایشگاهی  با  احداث آزمایشگاه و تجهیز آزمایشگاه و فعالیت در زمینه تولید دستگاه های آزمایشگاه های تشخیص طبی, آزمایشگاه های صنایع غذایی , آزمایشگاه های دام و طیور و همچنین انواع دستگاهای وارداتی نو و ریفربیشد .

تعیین وقت ملاقات
درباره ما

درباره ما

شرکت خرداد تولیدکننده دستگاه های آزمایشگاهی و ارائه مواد شیمیایی مرک اصل و ارائه شیشه آلات آزمایشگاهی

تماس با ما

آدرس دفتر خرداد: تهــــــران خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی 021-66561924 66575204 66590338 66912340 instagram: khordadts